woman bending on floor and with black background

आजको आधुनिक समयमा प्रेरितहरू छन् भन्ने विषयलाई के बाइबलले समर्थन गर्छ?

प्रेरितीय सेवाका बाइबलीय आधारहरू

बाइबलको विभिन्न खण्डहरूले प्रेरितीय सेवाको सिद्धान्त र यसको आधारलाई स्पष्ट पार्दछन्। नयाँ नियममा, प्रेरितहरूको महत्त्व र तिनीहरूको भूमिका विशेष रूपमा उल्लेख गरिएको छ। मत्ती १०:१-४ मा, येशूले आफ्ना बाह्र प्रेरितहरूलाई नियुक्त गर्नुभएको छ र तिनीहरूलाई विभिन्न कार्यहरू गर्ने अधिकार दिनुभएको छ। यी प्रेरितहरूले येशूका शिक्षाहरू फैलाउन, रोगीहरूलाई निको पार्न, र दुष्टात्माहरूलाई निकाल्नका लागि नियुक्त भएका थिए।

प्रेरितहरूको मुख्य जिम्मेवारी भनेको प्रभुको सन्देश फैलाउनु थियो। प्रेरितहरूको काम र जिम्मेवारीहरूलाई व्याख्या गर्दा, प्रेरित २:४२-४७ मा प्रारम्भिक मण्डलीको गतिविधिहरूलाई उल्लेख गर्न सकिन्छ। यी खण्डहरूमा, प्रेरितहरू प्रार्थना, शिक्षा, र संगतिको माध्यमबाट मण्डलीका सदस्यहरूलाई मजबुत पार्न लागिपरेका देखिन्छन्। उनीहरूले मण्डलीको नेतृत्व गर्न, नयाँ सदस्यहरूलाई बप्तिस्मा दिन, र प्रभुको रात्रिभोजको आयोजना गर्न पनि मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका थिए।

प्रेरितहरूको नियुक्ति र तिनीहरूको कार्यक्षेत्रबारे पनि बाइबलमा स्पष्ट वर्णन गरिएको छ। प्रेरितहरूको नियुक्ति र तिनीहरूको योग्यता सम्बन्धी मापदण्डहरूलाई हेर्दा, प्रेरित १:२१-२२ मा, येशूको साथमा सुरुदेखि अन्त्यसम्म रहेका व्यक्तिहरूलाई मात्र प्रेरितको रूपमा चयन गरिएको उल्लेख छ। यसले प्रेरितहरूको विशेष भूमिका र तिनीहरूको महत्त्वलाई दर्शाउँछ।

नयाँ नियमका विभिन्न पत्रहरूमा पनि प्रेरितहरूका कार्यहरूलाई समर्थन गरिएको छ। उदाहरणका लागि, पावलको पत्रहरूमा, उनले आफूलाई प्रभुको प्रेरितको रूपमा परिचय गराएका छन् र आफ्नो सेवाका विभिन्न अनुभवहरू साझा गरेका छन्।

यसरी, बाइबलका विभिन्न खण्डहरूमा प्रेरितीय सेवाका सिद्धान्त र तिनीहरूको आधारबारे स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ, जसले आजको समयमा पनि प्रेरितहरूको महत्त्वलाई पुष्टि गर्दछ।

आजको आधुनिक समयमा प्रेरितीय सेवाको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ। बाइबलका विभिन्न खण्डहरूमा प्रेरितहरूको योगदान र नेतृत्व भूमिकालाई महत्त्वपूर्ण रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यसले संकेत गर्दछ कि प्रेरितीय सेवा कुनै समयसीमा वा स्थानमा सीमित छैन। उदाहरणका लागि, इफिसी ४:११-१३ मा प्रेरितहरूको भूमिका चर्चको निर्माण र विश्वासको एकतामा केन्द्रित छ। यसले देखाउँछ कि प्रेरितीय सेवा आज पनि चर्चको लागि अत्यावश्यक छ।

आधुनिक चर्चमा प्रेरितहरूको सम्भावित योगदान धेरै छन्। उनीहरूले परामर्श, शिक्षा, र नेतृत्वको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्। प्रेरितीय सेवामा संलग्न व्यक्तिहरूले धार्मिक शिक्षा, नैतिक परामर्श, र आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान गर्दै, विश्वासको विकास र स्थायित्वमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सक्छन्। यसरी, प्रेरितीय सेवाको माध्यमबाट चर्चले नयाँ सोच, दृष्टिकोण, र नेतृत्व पाउन सक्छ।

आधुनिक समयमा प्रेरितीय सेवाको केही उदाहरणहरू पनि प्रशंसनीय छन्। विभिन्न चर्च र धार्मिक संस्थाहरूमा प्रेरितहरूको भूमिका अझै पनि जारी छ। उनीहरूले विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, र आध्यात्मिक समस्याहरूको सामना गर्न सक्ने उपायहरू सुझाउनुका साथै, समुदायलाई एकतामा बाँध्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। तर, यो सेवा केही चुनौतीहरूबाट मुक्त छैन। प्रेरितीय सेवामा लागि पर्नेहरूले सांस्कृतिक, सामाजिक, र धार्मिक विभिन्न बाधाहरू पार गर्नुपर्ने हुन्छ।

अन्ततः, आधुनिक समयमा प्रेरितीय सेवाको प्रभाव इसाई विश्वासमा उल्लेखनीय छ। यो सेवा केवल धार्मिक शिक्षामा सीमित छैन, बरु समाजमा सद्भाव, नैतिकता, र आध्यात्मिकता फैलाउने माध्यम पनि हो। यसरी, बाइबलको शिक्षामा आधारित प्रेरितीय सेवा आजको समयमा पनि अत्यन्तै सम्बन्धित र आवश्यक छ।

Leave a Reply